ALUMNES LLIURES
» Mostrant del 1 al 3 de 3 registres existents
18/05/2017
PROVA D'EXPRESSIÓ ORAL EL MATEIX DIA QUE L'ESCRITA

Els alumnes, el DNI dels quals, apareix al llistat inferior, han estat acceptats per fer les proves d'expressió i interacció orals el mateix dia que la prova escrita.

 

Anglès certificat de nivell Intermedi, B1, dia 1 de juny

hora de la prova oral

48053787W
13:00
Italià, certificat de nivell intermedi, B1, dia 7 de juny

hora de la prova oral

34744576V

en acabar l'escrit

Anglès, certificat de nivell avançat, B2,

dia 12 de juny

hora de la prova oral

48051615S

77677092C

53396133T

 12:00

Aula 02

47697185S

46691676C

12:40

Aula 02

47693023Q

13:10

Aula 02

Italià, certificat de nivell avançat, B2 hora de la prova
39702824 P  En acabar l'escrit
21/04/2017
CALENDARI DE PROVES DE CERTIFICAT

 

Consulteu el calendari de les proves escrites. Totes les proves escrites es fan a la tarda, 15.30, excepte les d'espanyol que es fan al matí 9.30. En la convocatòria personal que es lliurarà als candidats el dia de la prova escrita, s'informarà del dia i hora per fer la prova d'expressió i interacció oral. Tanmateix, al calendari trobareu el dia previst per fer-la.

 

 

 

certificat i idioma prova escrita prova oral
CNI , B1, ANGLÈS 1 de juny   2 de juny, matí
CNAV, B2, ANGLÈS  12 de juny 

 13 de juny, al matí,  candidats amb el cognom de la A a la G, 

16 de juny, al matí, candidats amb el cognom de la H a la T, al matí

C1 ANGLÈS 22 de maig 26 de maig, matí
CNI, B1 ALEMANY 7 de juny 7 de juny, després prova escrita
CNAV, B2 ALEMANY 16 de juny 16 de juny, després prova escrita
CNI, B1, ESPANYOL 9 de juny 9 de juny, després prova escrita
CNAV, B2, ESPANYOL 16 de juny 16 de juny, després prova escrita
CNI, B1 FRANCÈS 6 de juny 7 de juny, matí
CNAV, B2 FRANCÈS 16 de juny 16 de juny, després prova escrita
C1, FRANCÈS 23 de maig 26 de maig, matí
CNI, B1 ITALIÀ 7 de juny  7 de juny, després prova escrita
CNAV, B2 ITALIÀ 15 de juny 15 de juny, després prova escrita

 

 
Els candidats que per motius justificats necessiteu fer la prova oral el mateix dia que es fan les proves escrites, o en el cas d’anglès, el certificat de nivell avançat, un dia diferent del que teniu assignat segons el vostre cognom, ho haureu de sol·licitar per escrit (correu, fax, e-mail capdestudis@eoilleida.cat) a l’EOI de Lleida abans de l'11 de maig pel nivell C1,  i abans del 19 de maig, resta de nivells, i consultar la resposta a partir del 18 de maig pel nivell C1 i 26 de maig, resta de nivells, al tauler d’anuncis de l’EOI de Lleida o al web www.eoilleida.cat

A la sol·licitud haureu d’especificar i acreditar documentalment:
1.     Distància del lloc de residència a l’EOI de Lleida.
2.     Motius laborals, d’estudis o altres.
3.     Autorització dels pares o tutors legals en cas de candidats menors d’edat.
 
Només s’atendran les sol·licituds degudament justificades

La sol·licitud l’heu de formalitzar les persones interessades excepte el cas de candidats menors d’edat en què ho farà el pare/mare/tutor o representant legal.
El nombre de candidats que es poden acceptar és limitat.

La direcció
Accés Aula Virtual
Usuaris registrats : Si ja disposeu d’usuari i contrasenya
usuari *
contrasenya
* DNI i NIE sense lletra
 Passaport complet

Heu oblidat la contrasenya ?


Si no disposeu encara d’usuari i contrasenya :