Novetats

09/01/2018
CALENDARI EXÀMENS CATALÀ I ESPANYOL 1r QUADRIMESTRE

Consulteu la data dels exàmens finals del 1r quadrimestre de català pera a no catalanoparlants i d'espanyol per a estrangers.

EXÀMENS FINALS 1r QUADRIMESTRE GENER 2018

idioma i nivell

tipus

dia

hora

aula

Català 1

escrit

24

18.45

32

oral

24

18.45

32

 

 

idioma i nivell

tipus

dia

hora

aula

Espanyol 1

escrit

24

18.45

31

oral*

24 i 25

*

31

Espanyol 4

escrit

24

16.30

31

oral *

25

15.00

31

 
* Els alumnes seran convocats individualment a una hora concreta.
 
Aquest calendari està subjecte a possibles canvis per motius de força major.