Novetats

04/10/2017
CALENDARI DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ

Consulteu les dates

CALENDARI DE LES PROVES DE CERTIFICAT A L’EOI LLEIDA
 
Certificat de nivell C1 anglès i francès
Anglès: 22 de maig de 2018, a la tarda.
Francès: 23 de maig de 2018, a la tarda.
Alemany : 24 de maig de 2018, a la tarda
 
Certificat de nivell intermedi.
Alemany: 6 de juny de 2018, a la tarda.
Anglès: 31 de maig de 2018, a la tarda.
Espanyol per a estrangers: 8 de juny de 2018, al matí.
Francès: 5 de juny de 2018, a la tarda.
Italià: 4 de juny de 2018, a la tarda.
Rus: 5 de juny de 2018, a la tarda
 
Certificat de nivell avançat.
Alemany: 12 de juny de 2018, a la tarda.
Anglès: 8 de juny de 2018, a la tarda.
Espanyol per a estrangers: 15 de juny de 2018, al matí.
Francès: 11 de juny de 2018, a la tarda.
Italià: 11 de juny de 2018, a la tarda.
 
Certificat de nivell intermedi, avançat, C1 i C2 de català per a no catalanoparlants (només alumnat oficial)
Certificat de nivell intermedi: 15 de juny de 2018, a la tarda.
Certificat de nivell avançat: 13 de juny de 2018, a la tarda.
Certificat de nivell C1: 6 de juny de 2018, a la tarda.
Certificat de nivell C2: 28 de maig de 2018, a la tarda.
 
Aspirants lliures: La prova d'expressió i interacció oral tindrà lloc segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita tret que s’hagi sol·licitat fer-ho el mateix dia per motius justificats.
 
Publicació de resultats: 25 de juny de 2018
Atenció a l'alumnat: 26 de juny de 2018
Reclamacions: Les reclamacions es podran presentar per escrit fins el dia 28 de juny de 2018 a les 12:00h. La resolució de les possibles reclamacions es regirà segons l'article 14 de l'ordre EDU/34/2009 de 30 de gener