Novetats

21/11/2017
CALENDARI DE PROVES ESCRITES- TOTS ELS NIVELLS

Totes les proves són a la tarda, a les 15.30, excepte les proves de certificat intermedi i avançat d'espanyol per a estrangers que són a les 9.30.