Recomanacions

Categories de recomanacions: Inici » 7. la qüestió palestina

Recomanacions de la categoria:
29/01/2012
material pedagògic sobre els drets dels palestins

29/01/2012
cervesa palestina

29/11/2009
legitimar la presència

per justificar la presència a Palestina, s'han adoptat les tesis històriques que més convenen, les altres s'han silenciat